Wi-Fi & flesje water

Makkelijk betalen

Eerlijke tarieven

Persoonlijke service

Wi-Fi & flesje water

Makkelijk betalen

Eerlijke tarieven

Persoonlijke service

Disclaimer Pin Taxi Eindhoven

Pin Taxi Eindhoven heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Pin Taxi Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Pin Taxi Eindhoven niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Pin Taxi Eindhoven wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Pin Taxi Eindhoven is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die via deze website naar Pin Taxi Eindhoven wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website is getest in allerlei verschillende internettoepassingen. Mocht de website naar uw mening niet functioneren zoals hij zou moeten doen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bestel uw taxi

Bestel een taxi of stel een vraag via onderstaand formulier, u ontvangt z.s.m. een reactie van ons. Uw reservering is definitief wanneer wij deze bevestigd hebben.

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

    Consent Management Platform by Real Cookie Banner